Служебна промяна в критерии за избор на операции – април 2018 г.