Служебна промяна в критерии за избор на операции – април 2020 г.