Служебна промяна в критерии за избор на операции – август 2018 г.