Служебна промяна в критерии за избор на операции – август 2019 г.