Служебна промяна в критерии за избор на операции – август 2020 г.