Служебна промяна в критерии за избор на операции – юли 2021 г.