Служебна промяна в критерии за избор на операции – декември 2018 г.