Служебна промяна в критерии за избор на операции – декември 2019 г.