Служебна промяна в критерии за избор на операции – февруари 2018 г.