Служебна промяна в критерии за избор на операции – януари 2020 г.