Служебна промяна в критерии за избор на операции – януари 2021 г.