Служебна промяна в критерии за избор на операции – юли 2018 г.