Служебна промяна в критерии за избор на операции – юли 2019 г.