Служебна промяна в критерии за избор на операции – юли 2020 г.