Служебна промяна в критерии за избор на операции – юни 2019 г.