Служебна промяна в критерии за избор на операции – март 2019 г.