Служебна промяна в критерии за избор на операции – март 2021 г.