Служебна промяна в критерии за избор на операции – ноември 2018 г.