Служебна промяна в критерии за избор на операции – ноември 2019 г.