Служебна промяна в критерии за избор на операции – ноември 2020 г.