Служебна промяна в критерии за избор на операции – октомври 2018 г.