Служебна промяна в критерии за избор на операции – октомври 2019 г.