Служебна промяна в критерии за избор на операции – октомври 2020 г.