Служебна промяна в критерии за избор на операции – септември 2019 г.