Служебна промяна в критерии за избор на операции – септември 2020 г.