Служебна промяна в критерии за избор на операции – септември 2021 г.