Служебна промяна в критерии за избор на операции – януари 2018 г.