Служебна промяна в критерии за избор на операции – април 2016 г.