Служебна промяна в критерии за избор на операции – юли 2016 г.