Служебна промяна в критерии за избор на операции – април 2017 г.