Служебна промяна в критерии за избор на операции – август 2016 г.