Служебна промяна в критерии за избор на операции – май 2016 г.