Служебна промяна в критерии за избор на операции – януари 2017 г.