Служебна промяна в критерии за избор на операции – юни 2016 г.