Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори по процедура „Социално включване в общността” в град София
дата място на провеждане

10.07.2019 г.

11:00 – 16:00 ч.

гр. София

Зала „Пресцентър”, Министерство на труда и социалната политика

гр. София, ул. „Триадица” №2, сутерен

• Регистрация на участниците – 30 минути преди събитието