Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори по процедура „Умения“ – втора дата

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Умения”, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО) на ОПРЧР, организира провеждането на обучения по управление и отчитане на договорите.

датамясто на провеждане

27.02.2020 г.

10:30 – 15:00 ч.

за договори, сключени след 27.01.2020 г.

гр. София

хотел Бест Уестърн ЕКСПО, зала „Панорама“

бул. „Цариградско Шосе“ № 149

  • Регистрация на участниците – 30 минути преди събитието

Повече информация можете да откриете тук.