Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“ |

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики.

На фокус

Операция "Умения"

Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на работодатели са: повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което да се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Процедура "Съвместни дейности на социалните партньори"

Каним желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”!

Процедура "Младежка заетост"

Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедурата „Младежка заетост“. Проектът се реализира от Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедурата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проект "Родители в заетост"

Проект „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години и многодетни родители с деца до 12 години посредством осигуряване на детегледачи. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждане на деца.

Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"

С настоящата процедура ще бъде изградена мрежа от услуги в домашна среда и ще бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Процедура "Социално включване в общността"

Целта на операция „Социално включване в общността“ е подкрепа за активно социално включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството си, включителнои за деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги…

„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“

В изпълнение е вторият етап на реформата на системата за грижи за деца, наречена деинституционализация.

Процедура „Ваучери за заети лица“

Над 4000 са кандидатите за обучения с ваучери през първите два месеца от стартирането на новия разширен прием за подаване на заявления по процедурата „Ваучери за заети лица“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Последни клипове от YouTube

 

 Последни публикации от Facebook

2 часа

Посоката избираш ти
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" НАДНИКНА В "СВЕТА НА МАРИЯ"

Кетъринг социалното предприятие "Бон Апети" - Bon Appetit Catering by Maria's World приготви лакомствата за шестия рожден ден на Дневен център "Светове". "Бон Апети" е новата инициатива на Фондация "Светът на Мария" - Maria’s World Foundation. Социалното предприятие е създадено и развива своята дейност в резултат от проект, финансиран от ОПРЧР. Инициативата прави възможна професионалната реализация на хора с интелектуални затруднения и е пример за развитието на социалната икономика у нас. Екипът от Дневния център и социалното предприятие не само учи младежите на готварски умения, трудови навици и им дава работа, но и ги готви за реална професионална реализация. Соня Джонева, ръководител на Дневния център, коментира, че тяхна цел е младежите да се интегрират професионално, освен в социалната икономика, и в професионалната среда на всеки друг бизнес. "Ние създаваме реплика на реална работна среда, за да може нашите потребители на социалната услуга да могат да направят преход и към друго работно място.", каза Джонева.

Цецка Караджова, основател и директор на Фондацията "Светът на Мария", с гордост сподели пред всички гости: "Проектът, с който създадохме "Бон Апети", ни позволи да наемем на трудови договори 10 младежи с интелектуални затруднения.”

От създаването си социалното предприятие вече е предоставило кетъринг услуги на 37 клиенти, сред които са големи и малки компании, неправителствени организации, институции.

"Тази година обслужихме над 60 събития. Гордеем се и с нашите медалисти от параолимпийските игри - Цвети, Нина и Виктор", заяви пред гостите Караджова.

От името на ОПРЧР Наталия Ефремова поздрави екипа, всички младежи и приятели, "защото най-хубаво е, когато виждаме толкова много усмихнати и щастливи млади хора в среда, която ние от МТСП и ОПРЧР сме щастливи, че можем да подкрепяме".

Младите хора Ива, Калин, Дебора и Вяра разказаха какво са постигнали и за щастието да се научиш на самостоятелност, да си приет, разбран, полезен и пълноценна част от обществото. "Искам и пожелавам повече такива центрове и повече работни места за хората като нас.", си пожела Ива.

А едно от най-затрогващите послания бяха простичките думи на Калин: "Работя в кетъринг фирмата и в пекарната на Даро и се научих, че каквито и интелектуални проблеми да имаме, ние сме като всички други хора и понякога дори се справяме по-добре!"

Надникнете и вие в „Светът на Мария“ чрез избраните моменти от празника.

#СоциалноПредприемачество #ОПРЧР #СоциалниУслуги #ХораСУвреждания
... Още...По-малко
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НАДНИКНА В СВЕТА НА МАРИЯ

Кетъринг социалното предприятие Бон Апети -  Bon Appetit Catering by Marias World приготви лакомствата за шестия рожден ден на Дневен център Светове.  Бон Апети е новата инициатива на Фондация Светът на Мария - Maria’s World Foundation. Социалното предприятие е създадено и развива своята дейност в резултат от проект, финансиран от ОПРЧР. Инициативата прави възможна професионалната реализация на хора с интелектуални затруднения и е пример за развитието на социалната икономика у нас. Екипът от Дневния център и социалното предприятие не само учи младежите на готварски умения, трудови навици и им дава работа, но и ги готви за реална професионална реализация. Соня Джонева, ръководител на Дневния център, коментира, че тяхна цел е младежите да се интегрират професионално, освен в социалната икономика, и в професионалната среда на всеки друг бизнес. Ние създаваме реплика на реална работна среда, за да може нашите потребители на социалната услуга да могат да направят преход и към друго работно място., каза Джонева.

Цецка Караджова, основател и директор на Фондацията Светът на Мария, с гордост сподели пред всички гости: Проектът, с който създадохме Бон Апети, ни позволи да наемем на трудови договори 10 младежи с интелектуални затруднения.”

От създаването си социалното предприятие вече е предоставило кетъринг услуги на 37 клиенти, сред които са големи и малки компании, неправителствени организации, институции.

Тази година обслужихме над 60 събития. Гордеем се и с нашите медалисти от параолимпийските игри - Цвети, Нина и Виктор, заяви пред гостите Караджова. 

От името на ОПРЧР Наталия Ефремова поздрави екипа, всички младежи и приятели, защото най-хубаво е, когато виждаме толкова много усмихнати и щастливи млади хора в среда, която ние от МТСП и ОПРЧР сме щастливи, че можем да подкрепяме. 

Младите хора Ива, Калин, Дебора и Вяра разказаха какво са постигнали и за щастието да се научиш на самостоятелност, да си приет, разбран, полезен и пълноценна част от обществото. Искам и пожелавам повече такива центрове и повече работни места за хората като нас., си пожела Ива.

А едно от най-затрогващите послания бяха простичките думи на Калин: Работя в кетъринг фирмата и в пекарната на Даро и се научих, че каквито и интелектуални проблеми да имаме, ние сме като всички други хора и понякога дори се справяме по-добре!

Надникнете и вие в „Светът на Мария“ чрез избраните моменти от празника.

#СоциалноПредприемачество #ОПРЧР #СоциалниУслуги #ХораСУвреждания
Заредете още