Подкрепа в борбата с COVID-19 | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

В отговор на създалата се безпрецедентна ситуация с разпространението на COVID-19 и необходимостта от въвеждането на спешни мерки в подкрепа на най-уязвимите и рискови групи в създалата се кризисна ситуация, Управляващият орган на ОПРЧР обяви две нови процедури – Компонент 3 на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ с общ бюджет 45 млн. лева и процедура „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“ с бюджет 60 млн. лева.

 

"Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи"

Настоящата процедура е насочена към превенция и подкрепа за медицинския и немедицинския персонал, който посреща предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на COVID-19, и работи при условия на висок риск от зараза. С дейностите също се подпомагат системите за здравеопазване, осигуряват се безопасни условия на труд и подобряване на работната среда.

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - Компонент 3

По Компонент 3 на настоящата процедура се изгражда мрежа от услуги в домашна среда за възрастни хора, хора с увреждания, лица в карантина, както и други нуждаещите се и уязвими лица по време Извънредното положение. Услугите включват доставка на хранителни продукти, лекарства, продукти от първа необходимост, съдействие в заплащане на битовите сметки,  заявяване и получаване на неотложни административни услуги, и други.

В медиите: