В отговор на създалата се безпрецедентна ситуация с разпространението на COVID-19 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ предприе мигновени мерки  в подкрепа на най-уязвимите и рискови групи в кризисната ситуация и последвалата икомомическа криза.  ОПРЧР обяви няколко нови процедури:  Компонент 3 на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ с общ бюджет 45 млн. лв., процедура „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“ с бюджет 60 млн. лева, процедура „Заетост за теб“ с общ бюджет от 160 млн. лв. и процедура „Краткосрочна подкрепа за заетост“ с общ бюджет 40 млн. лв.

 

"Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи"

Настоящата процедура е насочена към превенция и подкрепа за медицинския и немедицинския персонал, който посреща предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на COVID-19, и работи при условия на висок риск от зараза. С дейностите също се подпомагат системите за здравеопазване, осигуряват се безопасни условия на труд и подобряване на работната среда.

„Заетост за теб“

„Заетост за теб“ дава възможност на малки, средни и големи работодатели да наемат безработни, регистрирани в Бюрата по труда. „Заетост за теб“ е с общ бюджет от 160 млн. лева и се изпълнява от Агенцията по заетостта със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Целта е да се осигури работа на 70 000 безработни, включително и на останалите без работа заради разпространението на коронавирусa COVID-19.

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - Компонент 3

По Компонент 3 на настоящата процедура се изгражда мрежа от услуги в домашна среда за възрастни хора, хора с увреждания, лица в карантина, както и други нуждаещите се и уязвими лица по време Извънредното положение. Услугите включват доставка на хранителни продукти, лекарства, продукти от първа необходимост, съдействие в заплащане на битовите сметки,  заявяване и получаване на неотложни административни услуги, и др.

"Краткосрочна подкрепа за заетост"

Мярката в отговор на пандемията от Covid-19” предоставя подкрепа на работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия от секторите  „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт“ и „Туризъм“. Кандидатите трябва да декларират намаляване на приходите от продажби минимум с 20% през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване.

Медицински и немедицински служители

Работодатели и самоосигуряващи се лица

Служители и работници

Безработни с нова работа

Видео: