Мисията | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

Мисията

Добри практики

Хиляди проекти са реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в програмен период 2014-2020 г. ОПРЧР е доказателството, че европейските фондове могат да помогнат на всеки, който търси възможности за развитие, реализация и по-добър...

Операция „Умения“

 Цели Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което да се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия...

Процедура „Ваучери за заети лица“

Над 4000 са кандидатите за обучения с ваучери през първите два месеца от стартирането на новия разширен прием за подаване на заявления по процедурата „Ваучери за заети лица“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По схемата може да се премине през...

Процедура „Социално включване в общността“

ОПРЧР одобри 28 проекта за създаване на интегрирани услуги Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри за финансиране 28 проектни предложения по процедурата „Социално включване в общността“. Общият размер на безвъзмездната...

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност Като администратор на лични данни, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) на Република България прилага принципите за обработка на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за...