„Национална EURES мрежа“

Описание на процедурата С операцията се цели увеличаване обхвата и подобряване достъпа и качеството на предоставяните услуги за транснационална мобилност чрез изграждане на нова структура на националната EURES мрежа – разширяване на партньорството между...

„Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“

Описание на процедурата Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна...

„Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Описание на процедурата Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедурата „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“. С...

„Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“

Описание на процедурата Мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от Covid-19” предоставя подкрепа на работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия от секторите  „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт“ и „Туризъм“....

„Заетост за теб“

Описание на процедурата – Вашият бизнес се възстановява от пандемията? – Имате нужда от нови служители, но приходите не Ви го позволяват? От 1 юли 2020 г. проектът „Заетост за теб“ е отворен за подаване онлайн и в Бюрата по труда на заявки от...