Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи

Описание на процедурата Операция „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“ е първата мярка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в подкрепа на системата на здравеопазването в условията на COVID-19....

ТЕСТ // Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Подкрепа по време на пандемията COVID-19 В създалата се кризисна ситуация на световна пандемията от COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ спешно отвори мярка за подкрепа на най-нуждаещите се –...

Подкрепа в борбата с COVID-19

В отговор на създалата се безпрецедентна ситуация с разпространението на COVID-19 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ предприе мигновени мерки  в подкрепа на най-уязвимите и рискови групи в кризисната ситуация и последвалата икомомическа...

Добри практики

Хиляди проекти са реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в програмен период 2014-2020 г. ОПРЧР е доказателството, че европейските фондове могат да помогнат на всеки, който търси възможности за развитие, реализация и по-добър...

Добри практики

Хиляди проекти са реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в програмен период 2014-2020 г. ОПРЧР е доказателството, че европейските фондове могат да помогнат на всеки, който търси възможности за развитие, реализация и по-добър...