Мисията | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

Мисията

Процедура „Ваучери за заети лица“

Над 4000 са кандидатите за обучения с ваучери през първите два месеца от стартирането на новия разширен прием за подаване на заявления по процедурата „Ваучери за заети лица“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По схемата може да се премине през...

Процедура „Социално включване в общността“

ОПРЧР одобри 28 проекта за създаване на интегрирани услуги Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри за финансиране 28 проектни предложения по процедурата „Социално включване в общността“. Общият размер на безвъзмездната...

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност Като администратор на лични данни, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) на Република България прилага принципите за обработка на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за...

„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“

Описание на процедурата В изпълнение е вторият етап на реформата на системата за грижи за деца, наречена деинституционализация. Този процес в България се реализира със средства от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“, а целта е да...

Проект „Родители в заетост“

Описание на проекта Проект „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години и многодетни родители с деца до 12 години за да запазят равнището на трудовата си и икономическа активност,...

За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Европейските фондове променят средата, в която живеем – кварталното училище, тролея, който пътува до центъра, детската площадка пред блока. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” може да донесе промяна в живота на всеки, който иска да открие нови...