Добри практики | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

Хиляди проекти са реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в програмен период 2014-2020 г. ОПРЧР е доказателството, че европейските фондове могат да помогнат на всеки, който търси възможности за развитие, реализация и по-добър живот. Над 2 милиарда и 130 милиона лева от Европейския социален фонд дават шанс за професионално, личностно развитие и социално включване на повече от 300 000 българи за периода 2014-2020 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ подпомага приоритетно младежите, трайно безработните и хората в неравностойно положение да намерят своето място на пазара на труда. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” подкрепя бизнеса в България да развие своя човешки капитал и да инвестира в знанията и уменията на своите служители. Дава шанс на работещите хора в страната да бъдат по-конкурентни, по-мобилни, а на българите, живеещи в други държави на ЕС – да се върнат и започнат работа в България.

Програмата има принос за намаляване на бедността, осигурява подкрепа на най-уязвимите групи – хората с увреждания, възрастните хора, децата, лишени от родителска грижа, живеещите в крайна бедност и социална изолация.

Запознайте се с добрите практики и успешните проекти на ОПРЧР!
Следете нашата страница, за да откриете възможности, идеи и вдъхновение за Вас или Вашия проект!

 

В медиите: