Описание на процедурата

Мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от Covid-19” предоставя подкрепа на работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия от секторите  „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт“ и „Туризъм“. Кандидатите трябва да декларират намаляване на приходите от продажби минимум с 20% през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване. Дейността им следва директно да е засегната от пандемията, предизвикана от COVID-19.

Одобрените работодатели и самоосигуряващи се лица ще получат компенсация на част от заплатата и дължимите данъчни и осигурителни вноски на съответния служител. Компенсацията е в размер на 290 лв. Заетостта на подкрепените работници и служители, както и дейността на самоосигуряващите се лица, следва да бъдат запазени за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период, за който са изплатени компенсациите.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и се изпълнява от Агенция по заетостта. Общият  бюджет на мярката е 40 млн. лева. Oчаква се да бъдат подпомогнати минимум 22 000 заети лица.

 Кандидатстване

Можете да изтеглите пълния комплект Условия за кандидатстване на следните линкове:

https://esf.bg/procedures/kratkosrochna-podkrepa-za-zaetost-v-otgovor-na-pandemijata-ot-covid-19/

https://www.az.government.bg/pages/kratkosrochna-podkrepa-za-zaetost-covid-19/.

Срокът за приемане на заявления за кандидатстване е до 31.12.2020 г.

Новини

С НОВИ 200 МЛН.ЛВ. ОПРЧР ЩЕ ПОДКРЕПИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЗАПАЗЕНИ ИЛИ НОВОНАЗНАЧЕНИ СЛУЖИТЕЛИ

01.07.2020 г.

Операцията „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ е насочена към работодателите от секторите транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Те могат да кандидатстват за компенсация от 290 лв. за служителите си, които са застрашени от освобождаване от работа. Заявленията също ще се подават в Бюрата по труда…

Прочетете още на страницата ни във Фейсбук

ЗАМ.-МИНИСТЪР РУСИНОВА ОЧАКВА ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ С COVID-КРИЗАТА ДА ПРОДЪЛЖАТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ

08.07.2020 г.

Голяма част от мерките, които сме стартирали за справяне с кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, вярваме, че ще получат финансиране и през следващите две години. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на заседанието на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 

Прочете повече на нашата Facebook страница