Процедура „Ваучери за заети лица“ | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

Над 4000 са кандидатите за обучения с ваучери през първите два месеца от стартирането на новия разширен прием за подаване на заявления по процедурата „Ваучери за заети лица“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По схемата може да се премине през обучения по професионална квалификация, дигитални компетентности или общуване на чужди езици. До момента са одобрени 3 394 заявления. Най-голям е интересът към обучения по професионална квалификация. Към настоящия момент са одобрени близо 1 972 заявления за включване по професионална квалификация, 348 – за включване в обучения по „Дигитални компетентности“ и 1 074 – за обучения по „Общуване на чужди езици“. До момента са издадени 496 ваучера, като 243 от тях са за включване в обучения по професионална квалификация, 89 са за обучения по „Дигитални компетентности“ и 164 за обучения по „Общуване на чужди езици“.

Интересът към обучения с ваучери по схемата е най-голям в Благоевград и Кюстендил. До момента там са подадени общо 1040 заявления за обучения, като 594 от тях са за професионална квалификация, 30 – за „Дигитални компетентности“ и 416 – за „Общуване на чужди езици“.

Кандидатите за обучения с ваучери по новия прием задължително трябва да работят на трудов договор в предприятия, извън държавната администрация, да имат завършено средна или по-ниска степен на образование, без ограничение във възрастта, или да са с висше образование, но да са навършили 55 години. Ново изискване е и кандидатите дасъфинансират 50% от стойността на ваучера, с което ангажираността на хората към качеството на обучението ще стане по-голяма. По този начин отговорността между кандидатите и обучителната институция ще бъде споделена и ще се постигнат по-добри резултати. Целта на инвестирането на собствени средства от желаещите да повишат квалификацията си е да бъдат по-мотивирани да завършат успешно курса на обучение.

Желаещите да кандидатстват за ваучер за обучение по схемата „Ваучери за заети лица“ могат да подадат електронно заявления на следния адрес: https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/