Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

Подкрепа по време на пандемията COVID-19

В създалата се кризисна ситуация на световна пандемията от COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ спешно отвори мярка за подкрепа на най-нуждаещите се – възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания, хора в риск и хора под карантина.

Това е втората мярка по ОПРЧР в подкрепа на най-нуждаещите се и уязвими лица по време на пандемията.

Общините вече организират предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация. Наети по проектите служители доставят хранителни продукти, лекарства и други продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които са закупени със средства на ползвателите. Нуждаещите се могат да получат съдействие в заплащане на битови сметки или заявяване и получаване на неотложни административни услуги. От подкрепата могат да се възползват възрастните хора над 65 г., хората с увреждания, хората в риск или под карантина.

Предоставяне на  интегрирани здравно-социални услуги в дома

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” изгражда  мрежа от услуги в домашна среда за хора в нужда. Повече от 150 общини в България чрез патронажна грижа осигуряват почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за хора с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Създават се екипи от социални работници, медицински лица, рехабилитатори и психолози. При посещенията на възрастните и хората с увреждания в домовете им, медицинската сестра обикновено проследява схемата им за прием на лекарства, мери кръвно и е връзката на потребителите с личните им лекари. Рехабилитаторите работят за по-добра подвижност и самостоятелност на нуждаещите се в ежедневието им. Предоставя се психологическа подкрепа и консултиране.

Интегрираните здравно-социални услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава специализирана грижа в дома си до 2 часа на ден.

В „Патронажна грижа“ се очаква да бъдат обхванати около 13 000 хора над 18 г., включително с увреждания.

По операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  на ОПРЧР вече се работи активно в 157 общини в България.

Ако желаете Вие или Ваш близък да се включи като ползвател на „Патронажна грижа”, обърнете се към Вашата община и проверете дали участва в операцията на ОПРЧР!

Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ надгражда модела за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора. Подобен модел вече бе реализиран по проекта „Домашни грижи за независим и достоен живот“ от БЧК в партньорство със социалното и здравното министерство и с финансиране от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество.

Карта на общините, предоставящи здравно-социални услуги

Община Дряново

Проект: „Подкрепа в дома“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Дряново, 5370, ул. Бачо Киро №19

Община Оряхово

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Оряхово, 3300, ул.Андрей Чапразов № 15

Община Ботевград

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Мирково Брой ползватели: 105 души Адрес: гр.Ботевград, 2140, пл. Освобождение № 13

Община Мирково

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Ботевград Брой ползватели: 105 души Адрес: с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ 35

Община Карлово

Проект: „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в Община Карлово“ Брой ползватели: 140 души Адрес: гр.Карлово, 4300, ул. Петко Събев № 1

Община Свищов

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ Брой ползватели: 89 души Адрес: гр.Свищов, 5250, ул. „Цанко Церковски“ № 2

Община Хасково

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Брой ползватели: 177 души Адрес: гр.Хасково, 6300, площад „Общински“ № 1

Община Първомай

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай“ Брой ползватели: 84 души Адрес: гр.Първомай, 4270, ул. Братя Миладинови – юг, № 50

Община Тополовград

Проект: „Патронажна грижа в община Тополовград“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Тополовград, 6051, пл. Освобождение № 3

Община Братя Даскалови

Проект: „Предоставяне на социален патронаж в община Братя Даскалови“ Брой ползватели: 50 души Адрес: с.Братя Даскалови, 6250, ул. Септемврийци №55-57

Община Садово

Проект: „Предоставяне на патронажна грижа в община Садово“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Садово, 4122, ул. Иван Вазов № 2

Община Якимово

Проект: „Предоставяне на интегрирани услуги в община Якимово“ Брой ползватели: 50 души Адрес: с.Якимово, 3640, ул.”Европа” № 8

Община Ловеч

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ловеч“ Брой ползватели: 146 души Адрес: гр.Ловеч, 5500, ул.Търговска №22

Община Провадия

Проект: „Социален патронаж в община Провадия“ Брой ползватели: 68 души Адрес: гр.Провадия, 9200, ул. Дунав № 39

Община Аксаково

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Аксаково“ Брой ползватели: 56 души Адрес: гр.Аксаково, 9154, ул. Г. Петлешев № 58Б

Община Нови пазар

Проект: „Патронажна грижа в Община Нови пазар“ Брой ползватели: 54 души Адрес: гр.Нови пазар, 9900, ул. Васил Левски № 3

Община Банско

Проект: „Патронажна грижа в община Банско“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Банско, 2770, пл. „Никола Вапцаров“ №1

Община Пловдив

Проект: „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“ Брой ползватели: 561 души Адрес: гр.Пловдив, 4003, бул. Марица № 57А

Община Кюстендил

Проект: „Патронажна грижа в Община Кюстендил“ Брой ползватели: 186 души Адрес: гр.Кюстендил, 2500, пл. Велбъжд № 1

Община Ардино

Проект: „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“ Брой ползватели: 55 души Адрес: гр.Ардино, 6750, ул. Георгица Карастоянова, номер 1

Община Кубрат

Проект: „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат“ Брой ползватели: 58 души Адрес: гр.Кубрат, 7300, ул. Борис 1 № 1

Община Луковит

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Луковит“ Брой ползватели: 60 души Адрес: гр.Луковит, 5770, ул. Възраждане № 73

Община Габрово

Проект: „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ Брой ползватели: 224 души Адрес: гр.Габрово, 5300, пл. Възраждане № 3

Община Белослав

Проект: „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Белослав, 9178, ул. Цар Симеон Велики № 23

Община Вълчи дол

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Вълчи дол, 9280, пл. Христо Ботев №1

Община Брезник

Проект: Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа „- към Община Брезник Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Брезник, 2360, ул. Елена Георгиева № 16

Община Белене

Проект: „Патронажна грижа в Община Белене“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Белене, 5930, ул. България № 35

Община Павликени

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Павликени“ Брой ползватели: 79 души Адрес: гр.Павликени, 5200, бул.“Руски“ №4

Община Исперих

Проект: „Патронажни грижи за независим и достоен живот“ Брой ползватели: 60 души Адрес: гр.Исперих, 7400, ул. „Дунав“ № 2

Община Черноочене

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Брой ползватели: 60 души Адрес: с.Черноочене, 6701, Село Черноочене, улица „Шеста“, № 9

Община Добрич

Проект: „Подкрепа в дома“ Брой ползватели: 158 души Адрес: гр.Добрич, 9300, Ул. „България“ № 12

Община Рила

Проект: „Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Кочериново Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Рила, 2630, пл. Възраждане № 1

Община Кочериново

Проект: „Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Рила Брой ползватели: 50 души Адрес: гр. Кочериново, пл. 3-ти март № 1

Община Лозница

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Самуил Брой ползватели: 65 души Адрес: гр.Лозница, 7290, ул. Васил Левски № 6

Община Самуил

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Лозница Брой ползватели: 65 души Адрес: с. Самуил, ул. Хаджи Димитър № 2

Община Смолян

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от община Смолян“ Брой ползватели: 120 души Адрес: гр.Смолян, 4700, бул. България № 12

Община Лом

Проект: „Патронажна грижа в община Лом“ Брой ползватели: 91 души Адрес: гр.Лом, 3600, ул. Дунавска № 12

Община Генерал Тошево

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Генерал Тошево“ Брой ползватели: 51 души Адрес: гр.Генерал Тошево, 9500, ул. Васил Априлов № 5

Община Гоце Делчев

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“ Брой ползватели: 53 души Адрес: гр.Гоце Делчев, 2900, ул. „Царица Йоанна“ № 2

Община Пазарджик

Проект: „Услуги в дома“ Брой ползватели: 213 души Адрес: гр.Пазарджик, 4400, Бул.“България“ №2

Община Троян

Проект: „Патронажна грижа в община Троян“ Брой ползватели: 104 души Адрес: гр.Троян, 5600, пл. Възраждане № 1

Община Златоград

Проект: „С грижа за хората в нужда“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Чепеларе Брой ползватели: 51 души Адрес: гр.Златоград, 4980, ул. „Стефан Стамболов“ №1

Община Чепеларе

Проект: „С грижа за хората в нужда“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Златоград Брой ползватели: 51 души Адрес: гр.Чепеларе, ул. Беломорска 44Б, 4850

Община Смядово

Проект: „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Ветрино Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Смядово, 9820, пл. Княз Борис Първи № 2

Община Ветрино

Проект: „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Смядово Брой ползватели: 50 души Адрес: с. Ветрино, ул. “Г.С. Раковски” № 24

Община Попово

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увереждания в Община Попово“ Брой ползватели: 71 души Адрес: гр.Попово, 7800, ул.“Александър Стамболийски“ 1

Община Мездра

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“ Брой ползватели: 90 души Адрес: гр.Мездра, 3100, ул. Хр. Ботев № 27

Община Ситово

Проект: „Съпричастие-подкрепа, отговорност“ Брой ползватели: 50 души Адрес: с.Ситово, 7583, ул. Трети Март № 72

Община Елена

Проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ Проектът се изпълнява в партньорство с общините Златарица, Лясковец и Стражица Брой ползватели: 137 души Адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24

Община Златарица

Проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ Проектът се изпълнява в партньорство с общините Елена, Лясковец и Стражица Брой ползватели: 137 души Адрес: гр. Златарица, общ. Златарица, ул. „Ст.Попстоянов“ № 22

Община Лясковец

Проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ Проектът се изпълнява в партньорство с общините Елена, Златарица и Стражица Брой ползватели: 137 души Адрес: гр. Лясковец 5140 гр. Лясковец пл. „Възраждане“ 1

Община Стражица

Проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ Проектът се изпълнява в партньорство с общините Елена, Златарица и Лясковец Брой ползватели: 137 души Адрес: гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ №5

Община Асеновград

Проект: „Патронажна грижа в община Асеновград“ Брой ползватели: 168 души Адрес: гр.Асеновград, 4230, площад „Академик Николай Хайтов“ № 9

Община Трън

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Земен Брой ползватели: 60 души Адрес: гр.Трън, 2460, пл. Владо Тричков № 1

Община Земен

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Трън Брой ползватели: 60 души Адрес: гр. Земен, ул.”Христо Ботев” № 3

Община Созопол

Проект: „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Сунгурларе Брой ползватели: 67 души Адрес: гр.Созопол, 8130, пл.Хан Крум № 2

Община Сунгурларе

Проект: „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Созопол Брой ползватели: 67 души Адрес: гр. Сунгурларе, ул. ”Г. Димитров” № 10

Община Каспичан

Проект: „Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Венец Брой ползватели: 51 души Адрес: гр.Каспичан, 9930, ул. Мадарски Конник № 91

Община Венец

Проект: „Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Каспичан Брой ползватели: 51 души Адрес: с. Венец, ул. „Кирил и Методий” №24

Община Кирково

Проект: „С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково“ Брой ползватели: 80 души Адрес: с.Кирково, 6884, ул. Дружба № 1

Община Гулянци

Проект: „Патронажна грижа в община Гулянци“ Брой ползватели: 54 души Адрес: гр.Гулянци, 5960, ул. Васил Левски № 32

Община Бургас

Проект: „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“ Брой ползватели: 241 души Адрес: гр.Бургас, 8000, ул. Александровска № 26

Община Враца

Проект: „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Враца“ Брой ползватели: 220 души Адрес: гр.Враца, 3000, ул. Стефанаки Савов № 6

Община Руен

Проект: „Патронажни грижи чрез предоставяне на здравно-социални услуги в община Руен“ Брой ползватели: 61 души Адрес: с.Руен, 8540, община Руен, ул. „Първи май“ №18

Община Долна Митрополия

Проект: „Патронажни грижи за независим и достоен живот в община Долна Митрополия“ Брой ползватели: 80 души Адрес: гр.Долна Митрополия, 5855, ул. Кирил и Методий № 39

Община Самоков

Проект: „Патронажна грижа на възрастни хора и хора с увреждания в Самоков“ Брой ползватели: 131 души Адрес: гр.Самоков, 2000, Македония 34

Община Горна Оряховица

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Горна Оряховица“ Брой ползватели: 108 души Адрес: гр.Горна Оряховица, 5100, пл. Георги Измирлиев № 5

Община Криводол

Проект: „Общините Криводол и Борован, партньори с грижа за по-добър живот“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Борован Брой ползватели: 63 души Адрес: гр.Криводол, 3060, ул. „Освобождение“ №13

Община Борован

Проект: „Общините Криводол и Борован, партньори с грижа за по-добър живот“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Криводол Брой ползватели: 63 души Адрес: с. Борован, ул.”Иван Вазов“ № 1

Община Полски Тръмбеш

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Полски Тръмбеш“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Полски Тръмбеш, 5180, ул. „Черно море“ 4

Община Добричка

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“ Брой ползватели: 74 души Адрес: гр.Добрич, 9300, ул. Независимост № 20

Община Варна

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“ Брой ползватели: 495 души Адрес: гр.Варна, 9000, бул. Осми Приморски Полк № 43

Община Радомир

Проект: „Предоставяне на „Патронажна грижа“ в община Радомир Брой ползватели: 79 души Адрес: гр.Радомир, пл. „Свобода“ 20

Община Силистра

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Силистра Брой ползватели: 220 души Адрес: гр.Силистра, 7500, ул. Симеон Велики № 33

Община Никопол

Проект: „Патронажна грижа в община Никопол“ Брой ползватели: 51 души Адрес: гр.Никопол, 5940, ул. „Александър Стамболийски“ № 5

Община Плевен

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен“ Брой ползватели: 334 души Адрес: гр.Плевен, 5800, пл. Възраждане № 2

Община Тетевен

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Брой ползватели: 60 души Адрес: гр.Тетевен, 5700, пл. Сава Младенов № 9

Община Симитли

Проект: „Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Кресна Брой ползватели: 62 души Адрес: гр.Симитли, 2730, ул. Христо Ботев № 27

Община Кресна

Проект: „Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Симитли Брой ползватели: 62 души Адрес: гр.Кресна, ул.“Македония“ №96

Община Дългопол

Проект: „С грижа за хората“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Бяла Брой ползватели: 60 души Адрес: гр.Дългопол, 9250, ул. Г. Димитров № 105

Община Бяла

Проект: „С грижа за хората“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Дългопол Брой ползватели: 60 души Адрес: гр. Бяла,  пл. „Екзарх Йосиф I” №1

Община Свиленград

Проект: „Патронажна грижа в Община Свиленград“ Брой ползватели: 62 души Адрес: гр.Свиленград, 6500, бул. България 32

Община Сливен

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен“ Брой ползватели: 180 души Адрес: гр.Сливен, 8800, бул. Цар Освободител № 1

Община Айтос

Проект: „Патронажна грижа в община Айтос“ Брой ползватели: 52 души Адрес: гр.Айтос, 8500, ул. Цар Освободител № 3

Община Елхово

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово“ Брой ползватели: 52 души Адрес: гр.Елхово, 8700, ул. Търговска № 13

Община Момчилград

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Момчилград“ Брой ползватели: 54 души Адрес: гр.Момчилград, 6800, ул. 26 Декември № 12

Община Тунджа

Проект: „Център „Домашни грижи“ – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“ Брой ползватели: 90 души Адрес: гр.Ямбол, 8600, пл. Освобождение № 1

Община Завет

Проект: „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Цар Калоян Брой ползватели: 51 души Адрес: гр.Завет, 7330, ул. „Лудогорие“ № 19

Община Цар Калоян

Проект: „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Завет Брой ползватели: 51 души Адрес: гр.Цар Калоян, пл. Демокрация № 1

Община Суворово

Проект: „Осигуряване на интегрирана здравно-социална услуга за възрастните хора и хората с увреждания в община Суворово“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Суворово, 9170, пл. Независимост № 1

Община Макреш

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Брой ползватели: 50 души Адрес: с.Макреш, 3850, „Георги Бенковски“ №88

Община Шумен

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен“ Брой ползватели: 201 души Адрес: гр.Шумен, 9700, бул. Славянски № 17

Община Котел

Проект: „Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Твърдица Брой ползватели: 78 души Адрес: гр.Котел, 8970, пл. Възраждане 1

Община Твърдица

Проект: „Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Котел Брой ползватели: 78 души Адрес: гр.Твърдица, пл. “Свобода“ № 1

Община Перник

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник“ Брой ползватели: 260 души Адрес: гр.Перник, 2300, пл. Св. Иван Рилски №1А

Община Кнежа

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Кнежа, 5835, ул. Марин Боев № 69

Община Родопи

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Родопи“ Брой ползватели: 95 души Адрес: гр.Пловдив, 4000, ул. Софроний Врачански № 1А

Община Търговище

Проект: „Патронажна грижа в община Търговище“ Брой ползватели: 118 души Адрес: гр.Търговище, 7700, пл. Свобода

Община Димитровград

Проект: „Звено за патронажна грижа – Димитровград“ Брой ползватели: 118 души Адрес: гр.Димитровград, 6400, бул.“Г.С.Раковски“ № 15

Община Велико Търново

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ Брой ползватели: 157 души Адрес: гр.Велико Търново, 5000, пл. Майка България № 2

Община Елин Пелин

Проект: „Модел за нова патронажна грижа за вързрастни хора и лица с увреждания в община Елин Пелин и община Етрополе“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Етрополе Брой ползватели: 106 души Адрес: гр.Елин Пелин, 2100, пл. Независимост № 1

Община Етрополе

Проект: „Модел за нова патронажна грижа за вързрастни хора и лица с увреждания в община Елин Пелин и община Етрополе“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Елин Пелин Брой ползватели: 106 души Адрес: гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ №1

Община Бобов дол

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Сапарева баня Брой ползватели: 59 души Адрес: гр.Бобов дол, 2670, ул. „27- ми октомври“ № 2

Община Сапарева баня

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Бобов дол Брой ползватели: 59 души Адрес: гр. Сапарева баня, 2650 ул. Германея No.1

Община Ивайловград

Проект: „Патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания в Община Ивайловград“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Ивайловград, 6570, Ул. България № 49

Община Берковица

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица“ Брой ползватели: 68 души Адрес: гр.Берковица, 3500, пл. Йордан Радичков № 4

Община Велики Преслав

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Велики Преслав“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Велики Преслав, 9850, ул. Борис Спиров № 58

Община Крумовград

Проект: „Патронажна грижа в община Крумовград“ Брой ползватели: 69 души Адрес: гр.Крумовград, 6900, пл. „България“ № 5

Община Червен бряг

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“ Брой ползватели: 91 души Адрес: гр.Червен бряг, 5980, ул. Антим Първи № 1

Община Средец

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Средец“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр.Средец, 8300, пл. България № 8

Община Петрич

Проект: „Патронажна грижа чрез мобилни интегрирани услуги за възрастни хора и хора с увреждания – община Петрич“ Брой ползватели: 100 души Адрес: гр.Петрич, 2850, ул.“Цар Борис III” № 24

Община Раковски

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски“ Брой ползватели: 68 души Адрес: гр.Раковски, 4150, пл. България № 1

Община Омуртаг

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Брой ползватели: 60 души Адрес: гр.Омуртаг, 7900, ул. Александър Стамболийски № 2а

Община Девин

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” Проектът се изпълнява в партньорство с община Доспат Брой ползватели: 58 души Адрес: гр.Девин, 4800, ул. Дружба № 1

Община Доспат

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” Проектът се изпълнява в партньорство с община Девин Брой ползватели: 58 души Адрес: гр. Доспат, ул. „Кап. Петко Войвода” №3

Община Благоевград

Проект: „Патронажна грижа в Община Благоевград“ Брой ползватели: 129 души Адрес: гр.Благоевград, 2700, пл. „Георги Измирлиев“ № 1

Община Стралджа

Проект: „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Болярово Брой ползватели: 64 души Адрес: гр. Стралджа, п.к. 8680, ул. „Хемус“ № 12

Община Болярово

Проект: „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Стралджа Брой ползватели: 64 души Адрес: гр.Болярово, ул. Димитър Благоев №7

Община Балчик

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна, Шабла“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Каварна и община Шабла Брой ползватели: 106 души Адрес: гр. Балчик, площад „21 септември“ № 6

Община Каварна

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна, Шабла“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Балчик и община Шабла Брой ползватели: 106 души Адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ 26

Община Шабла

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна, Шабла“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Балчик и община Каварна Брой ползватели: 106 души Адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35

Община Дупница

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница“ Брой ползватели: 123 души Адрес: гр. Дупница, пл. Свобода 1

Община София

Проект: „Патронажна грижа – София“ Брой ползватели: 360 души Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33

Община Своге

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Своге“ Брой ползватели: 123 души Адрес: гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“ № 7

Община Рудозем

Проект: „“Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан““ Проектът се изпълнява в партньорство с община Мадан Брой ползватели: 88 души Адрес: гр. Рудозем бул. „България” № 15

Община Мадан

Проект: „“Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан““ Проектът се изпълнява в партньорство с община Рудозем Брой ползватели: 88 души Адрес: гр. Мадан ул. „Обединение“ 14

Община Чирпан

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан“ Брой ползватели: 61 души Адрес: гр. Чирпан 6200 пл. „Съединение“ №1

Община Долни чифлик

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик“ Брой ползватели: 52 души Адрес: гр.Долни чифлик, Пл.”Тича” 1

Община Харманли

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Харманли“ Брой ползватели: 65 души Адрес: гр. Харманли, пл. Възраждане 1

Община Ямбол

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“ Брой ползватели: 100 души Адрес: гр. Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7

Община Разград

Проект: „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград“ Брой ползватели: 200 души Адрес: гр. Разград, бул.“Бели Лом“ №37А

Община Бяла Слатина

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“ Брой ползватели: 81 души Адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ 68

Община Годеч

Проект: „Предоставяне на патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Годеч“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №1

Община Монтана

Проект: „атронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Монтана“ Брой ползватели: 141 души Адрес: гр. Монтана, пл. Жеравица 3

Община Главиница

Проект: „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница“ Брой ползватели: 55 души Адрес: гр. Главиница; ул.”Витоша” №44

Община Севлиево

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“ Брой ползватели: 137 души Адрес: гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1

Община Казанлък

Проект: „Патронажна грижа в община Казанлък“ Брой ползватели: 142 души Адрес: гр. Казанлък, 6100. бул. Розова Долина №6

Община Сандански

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Брой ползватели: 94 души Адрес: гр. Сандански 2800, бул. Свобода № 14

Община Русе

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Сливо поле Брой ползватели: 294 души Адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ 6, 7000

Община Сливо поле

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“ Проектът се изпълнява в партньорство с община Русе Брой ползватели: 294 души Адрес: гр. Сливо Поле, пл. Демокрация 1

Община Вършец

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вършец“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр. Вършец, бул.”България” № 10

Община Костинброд

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“ Брой ползватели: 52 души Адрес: гр. Костинброд, 2230, ул. „Охрид“ №1

Община Сатовча

Проект: „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница” Проектът се изпълнява в партньорство с община Борино и Сърница Брой ползватели: 53 души Адрес: гр. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ №37

Община Борино

Проект: „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница” Проектът се изпълнява в партньорство с община Сатовча и Сърница Брой ползватели: 53 души Адрес: гр. Борино, ул.“Христо Ботев“ №1

Община Сърница

Проект: „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница” Проектът се изпълнява в партньорство с община Сатовча и Борино Брой ползватели: 53 души Адрес: гр.Сърница, обл.Пазарджик, ул. „Свобода” №20

Община Бойчиновци

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” Проектът се изпълнява в партньорство с община Георги Дамяново Брой ползватели: 55 души Адрес: гр.Бойчиновци, ул. „Гаврил Генов“ №2

Община Георги Дамяново

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” Проектът се изпълнява в партньорство с община Бойчиновци Брой ползватели: 55 души Адрес: общ. Георги Дамяново, 3470 с. Георги Дамяново, ул.”Единадесета” №2

Община Брегово

Проект: „Дълг за достоен живот“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр. Брегово, п.к. 3790, пл. “Централен’

Община Трявна

Проект: „Грижа в дома“ Брой ползватели: 50 души Адрес: гр. Трявна, пк 5350, ул. „Ангел Кънчев“ 21

Община Съединение

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен” Проектът се изпълнява в партньорство с община Куклен Брой ползватели: 55 души Адрес: гр. Съединение ПК 4190 бул. “6-ти септември” 13

Община Куклен

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен” Проектът се изпълнява в партньорство с община Съединение Брой ползватели: 55 души Адрес: гр.Куклен, община Куклен п.к. 4101 ул.“Александър Стамболийски“ № 43.

Община Белица

Проект: „BG05M9OP001-2.040 – домашни грижи за достоен живот” Проектът се изпълнява в партньорство с община Хаджидимово Брой ползватели: 75 души Адрес: гр. Белица, ул. Георги Андрейчин 15

Община Хаджидимово

Проект: „BG05M9OP001-2.040 – домашни грижи за достоен живот” Проектът се изпълнява в партньорство с община Белица Брой ползватели: 75 души Адрес: гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46

Община Хисаря

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот” Проектът се изпълнява в партньорство с община Сопот Брой ползватели: 78 души Адрес: Гр. Хисаря, п.к. 4180, ул. “Генерал Гурко” №14

Община Сопот

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот” Проектът се изпълнява в партньорство с община Хисаря Брой ползватели: 78 души Адрес: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ №34

Новини

Близо 42 000 нуждаещи се всеки ден получават услуги в дома си чрез „Патронажна грижа“

Удължава се срокът за подаване на проекти по Компонент 3 на „Патронажна грижа“

Информационен ден по Компонент 3 на операция „Патронажна грижа“

Подкрепа в борбата с COVID-19 по Компонент 3 на „Патронажна грижа“

Подкрепа в борбата с COVID-19 по Компонент 3 на „Патронажна грижа“

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

В медиите: