Описание на процедурата

– Вашият бизнес се възстановява от пандемията?

– Имате нужда от нови служители, но приходите не Ви го позволяват?

От 1 юли 2020 г. проектът „Заетост за теб“ е отворен за подаване онлайн и в Бюрата по труда на заявки от работодателите в България за финансова подкрепа за наемане на хора, загубили работата си.

„Заетост за теб“ дава възможност на малки, средни и големи работодатели да наемат безработни, регистрирани в Бюрата по труда. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ осигурява в продължение на 3 месеца 610 лв. (минималната работна заплата) и осигуровките за сметка на работодателя за всеки новонает безработен. Новите служители не трябва да са били наети при същия работодател поне един месец преди подаване на заявлението. След изтичане на 3-месечния срок на финансова подкрепа, работодателите са длъжни да запазят заетостта на 75% от новонаетите служители за период, не по-малък от периода на субсидирана заетост.

Приоритетните сектори, към които са насочени 50 млн. лева от бюджета на проекта, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Крайният срок за подаване на заявления за финансова подкрепа за наемане на нови служители е 31 декември 2020 г.

„Заетост за теб“ е с общ бюджет от 160 млн. лева и се изпълнява от Агенцията по заетостта със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Финансовият ресурс се разпределя на квотен принцип по общини и области, в зависимост от безработицата и новорегистрираните безработни след обявяването на извънредното положение в страната на 13 март 2020 г.

Целта е „Заетост за теб“да осигури работа на 70 000 безработни, включително и на останалите без работа заради разпространението на коронавирусa COVID-19.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Агенция по заетостта.

 Кандидатстване

Електронна заявка за разкриване на работно място по проект „Заетост за теб” можете да подадете от тук.

Новини

ЗАМ.-МИНИСТЪР РУСИНОВА ОЧАКВА ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ С COVID-КРИЗАТА ДА ПРОДЪЛЖАТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ

08.07.2020

Голяма част от мерките, които сме стартирали за справяне с кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, вярваме, че ще получат финансиране и през следващите две години. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на заседанието на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове…

С НОВИ 200 МЛН.ЛВ. ОПРЧР ЩЕ ПОДКРЕПИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЗАПАЗЕНИ ИЛИ НОВОНАЗНАЧЕНИ СЛУЖИТЕЛИ

01.07.2020

От днес работодатели могат да подават заявки в Бюрата по труда за наемане на безработни лица по процедурата „Заетост за теб“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Операцията е с бюджет от 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са насочени към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“…