Проект „Социално включване в общността чрез „Прегърни ме” | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

 Представяне

Сдружение „Прегърни ме” изпълнява социален проект „Социално включване в общността чрез „Прегърни ме” за предоставяне на интегрирани социални услуги за преодоляване социалното неравенство в рамките на обществото като цяло между неговите уязвими групи и борба със социалното изключване на деца и възрастни в риск. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектът цели:

  • Осигуряване на подкрепа за активно приобщаване чрез добиване на увереност и преодоляване на психо-емоционалните пречки пред реализацията в обществото, вкл. разбирана и като трудова заетост;
  • Добиване на нови знания и опит, свързани с процеса на търсене на работа;
  • Осигуряване на превенция и борба с предпоставките за социално изключване на деца в риск.

 

Ателие „Прегърни ме” отваря врати през лятото на 2005 г. Красивата и уютна обстановка на ателието помага на деца, лишени от родителска грижа, да почустват топлината на една различна среда. Там, заедно със своите приятели художници, артисти, писатели и журналисти, децата се учат да рисуват, да четат книги, да илюстрират приказки и да виждат красотата на живота чрез изкуството. Там те развиват своите артистични способности, за да придобият увереност в себе си и да получат шанс за по-добро бъдеще. Всяка година в заниманията на ателието се включват около 30 нови деца и младежи.

На 5 декември 2019 г. бе открита галерия „Прегърни ме”, която е естествено продължение на ателието. Галерията представлява едно малко културно пространство, където има и сцена. Освен изложби се организират още музикални вечери, театрални представления, както и представяния на книги.

Новата галерия отвори врати благодарение на проект на Ателие „Прегърни ме” по процедура „Социално включване в общността” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Организаторите вярват, че чрез общата подкрепата на политици, неправителствени организации, медии и хора на изкуството, децата, лишени от родителска грижа, ще почувстват прегръдката и подкрепата на обществото.
В проекта е включено и изграждането на Център за работа с възрастни в риск и дейности като творчество, мотивационни обучения и занимания в различни сфери.

Връзки

l

Контакти

София, ул. „Тракия“ №2А

  +359878171440

pregarni_me@abv.bg

 

 

В интернет

Галерия