Проект „Родители в заетост“ | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

Описание на проекта

Проект „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години и многодетни родители с деца до 12 години за да запазят равнището на трудовата си и икономическа активност, заетост и доходи или да си намерят работа. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждане на деца. Като резултат проектът има за цел да окаже положителен ефект върху запазване на качеството на работната сила и производителността на труда на родителите, като им даде възможност да започнат или продължат кариерата си.

През есента на 2017 г. започна първият приeм на заявления в бюрата по труда за осигуряване на детегледачи за родители, чиито деца до 5-годишна възраст не са записани в детска ясла или градина и подпомагане на родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот. До момента по проекта е имало три приема на заявления от родители.

В периода 21 януари – 28 февруари 2019 г. се извърши трети, разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост”. По време на новия прием право да подават заявления по проекта имаха родители на деца от 0 до 12 години. Бе добавена възможност да се включат многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

Прием 3 – до 28 февруари 2019 г.

Подадени са общо 1865 заявления от родители, като 215 от тях – от многодетни родители.

До момента (30.04.2019 г.) са одобрени 1442 заявления от родители, като 167 от тях – многодетни.

Най-много подадени заявления от родители, желаещи да им бъде предоставена услугата „детегледач”, са на територията на София (София град -369, София-област-42, обл. Перник-48), Пловдив (област Смолян – 28, обл. Пловдив – 182, област Пазарджик – 87) и Ловеч(област Ловеч – 18, област Плевен – 120, област В. Търново – 37).

 

Прием 2

Получените заявления от родители  са  858, от които са одобрени 653 заявления.

 

Прием 1 – до 31 октомври 2017г.

Получените заявления от родители  са  2119, от които са одобрени 1077 заявления.

По време на първи и втори прием са подписани общо 1454 тристранни споразумения (между бюро по труда, родител и детегледач) на стойност 13 503 699 лв.

Новини

ОТПУСКАТ СЕ ОЩЕ 5 МЛН. ЛЕВА ПО ПРОЦЕДУРА "РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ"

26.06.2019 г.
С 5 милиона лева се увеличава бюджетът на процедура „Родители в заетост“ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.