Представяне

“Неща с душа” e социално предприятие във Варна с двойна кауза. В предприятието работят хора с увреждания и специални нужди, които изработват образователни играчки, игри и материали за деца в предучилищна и начална училищна възраст, както и за деца със специални образователни потребности.

Социално предприятие “Неща с душа” е създадено по проект „Осигуряване на устойчива заетост на лица от уязвими групи чрез създаване на социално предприятие за изработка на детски образователни игри”. Реализира се от Фондация „Оренда“ по сключен договор с Министерство на труда и социалната политика, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Изпълнението на проекта стартира на 23.05.2018 година.

Проектът цели:

  • Създаване на социално предприятие, което да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи – лица с увреждания, намалена трудоспособност и продължително безработни лица, като им се предоставя възможност да имат устойчиви работни места и да упражняват правото си на труд;
  • Подобряване на качеството на живот на представители на целевите групи и социалното им включване, като им осигурява пространство за творческа изява и социален контакт.

 

Към 27.11.2019 г.  в предприятието работят 8 лица, от които 6 лица с увреждания и в неравностойно положение на пазара на труда.

В социалното предприятие се изработват качествени образователни игри и материали, които улесняват усвояването на нови знания и умения, и чрез които всяко дете открива своите способности, учи с удоволствие и се развива в училище. Те могат да се използват както от специалисти за работа с децата, така и от родители за подкрепа на ученето у дома, така и от децата за самостоятелна работа и игра.

От екипа на социално предприятие “Неща с душа” споделят, че всеки един артикул е специално разработен с много мисъл и любов. Всички продукти са ръчна изработка и ръчно опаковани. Всеки един продукт има история, притежава „душа и свой живот“, което го отличава от артикулите, предлагани в големите вериги магазини и масовите продукти.

Основните техники на изработка са използването на ярки цветове и естествени материали, а основната стратегия – учене чрез игра. Членовете на екипа са убедени, че ученето чрез игра е най-ползотворно и трайно за детския “попиващ ум”, а докосването до естествените материали стимулира правилното развитие на децата.

Специално внимание се обръща на децата със специални образователни потребности.

Предприятието има електронен магазин, където изработените продукти могат да бъдат закупени онлайн. Могат да бъдат произведени също продукти по поръчка на клиента, с брандиране и уникален дизайн.

 

Връзки

l

Контакти

 ул. Солун 12, гр. Варна

0877 / 289 322

info@neshtasdusha.com 

Галерия

Видео